• پترو  فراساحل  نیام  کیش

    موفق به کسب گواهی الکترونیکی نفت گردید

  •  پترو فراساحل نیام کیش


  • پترو فراساحل نیام کیش
       توسط شرکت نفت و گاز گچساران به مناقصه محدود دعوت شد

درباره ما


اطلاعات بیشتر
شرکت بین المللی پترو فرا ساحل نیام کیش
  به منظور دستیابی به چشم انداز های تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره   گیری از رویکرد سیستمی  مناسب،بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، در صدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان بر خواهد آمد.
  
   
             

اطلاعات تماس با پترو فرا ساحل نیام کیش

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک 48، طبقه دوم

تلفن های تماس : 26202319

مشاوره  : 2873555

ایمیل : info@iponco.com 

شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.