• پترو  فراساحل  نیام  کیش
    موفق به کسب گواهی الکترونیکی نفت گردید

  • پترو  فراساحل  نیام  کیش
    توسط شرکت نفت و گاز گچساران به مناقصه محدود دعوت شد

درباره ما


اطلاعات بیشتر


شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.

ویژگی های پترو فرا ساحل نیام کیش


اطلاعات بیشتر
قیمت مناسبقیمت مناسب
مشاوره رایگانمشاوره رایگان
کادر مجرب و با حرفه ایکادر مجرب و با حرفه ای
بیش از 15 سال سابقهبیش از 15 سال سابقه
تضمین کیفیت خدماتتضمین کیفیت خدمات
بیش از  700 مشتری بیش از 700 مشتری
پیاده سازی پروژه در محیط های مختلفپیاده سازی پروژه در محیط های مختلف
طراحی ایدهطراحی ایده
مکان یابی حرفه ایمکان یابی حرفه ای
جلسات مشاوره جلسات مشاوره
طراحی انواع نقشه های مطالعاتیطراحی انواع نقشه های مطالعاتی
تجهیزات اختصاصیتجهیزات اختصاصی

اطلاعات تماس با پترو نیام فرا ساحل کیش

 

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک 48، طبقه دوم

تلفن های تماس : 26202319

مشاوره  : 2873555

ایمیل : info@iponco.com 

شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.