خدمات حفاری

ارائه کلیه خدمات در زمینه سرویس های حفاری شامل :
  • خدمات لوله مغزی سیار
  • خدمات تولید و تزریق درجای نیتروژن (با استفاده از دستگاه مولد نیتروژن)
  • خدمات نمودارگیری
  • خدمات حفاری انحرافی
  •  خدمات آزمایش چاه های نفت و گاز

 

اطلاعات تماس با پترو فرا ساحل نیام کیش

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک 48، طبقه دوم

تلفن های تماس : 26202319

مشاوره  : 2873555

ایمیل : info@iponco.com 

شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.