لوله مغزی سیار

Coiled Tubing Services

 
Coiled tubing operations often require large pulling capacity due to long horizontal wells. Operations in these types of wells include, logging, perforating, pumping fluids such as acids, kicking off wells, sand or debris clean outs, running tools and hanging off velocity strings.
IPON provides top of the line coiled tubing equipment with pulling capacity upwards to 100,000 lbs. IPON’s Coiled tubing units are designed to operate in a wide range of ambient conditions, especially hot weather environment. The Coiled tubing technology is an ideal solution for most remedial operations.
IPON provides the full scope of coiled Tubing Services and Through Tubing tools. This includes:
 • Nitrogen lift
 • Cementing through coiled tubing
 • Stimulation through coiled tubing
 • Through tubing Fishing operation
 • Through tubing well killing
 • Through tubing packers and bridge plugs running
 • Coiled Tubing Fill clean-out
 • Coiled Tubing scale cleanout
 • HP jetting services
 • Coiled tubing scale drilling
 • Velocity string deployment
 • Actuating BH jewelleries
 • Through Tubing Milling and Drilling

اطلاعات تماس با پترو فرا ساحل نیام کیش

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک 48، طبقه دوم

تلفن های تماس : 26202319

مشاوره  : 2873555

ایمیل : info@iponco.com 

شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.