چشم انداز

  شرکت بین المللی پترو فرا ساحل نیام کیش در راستای مأموریت های تعیین شده فرد، چشم اندازهایی را برای خود تعیین نموده و در نظر دارد با استفاده بهینه از منابع انسانی، تجهیزات، و ماشین آلات و کاربرد فن آوری های جدید، ایجاد شرایط مناسب کار در راستای بهبود مداوم و توسعه قابلیت ها و توانایی های سازمانی و تجدید ساختار و مهندسی مجدد فرآیندهای شرکت، به منظور بهبود و روان سازی اجرای فعالیت ها و افزایش امکان رقابت پذیری، ایجاد زمینه های مناسب جهت مشارکت و توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش، افزایش مهارت و ترویج حس اثربخشی و ارزش آفرینی در بین کارکنان در بخش مدیریت، تامین کالا، راهبری پروژه هایEPD، IDS و سرویس های حفاری به ویژه
 لوله مغزی سیار، حفاری افقی و نمودار گیری، انجام پروژه های تعمیراتی در حوزه های پایین دستی و بالا دستی، تأمین خدمات فنی (کالا، مواد، سرویس های مهندسی و بازرسی فنی) در حوزه های پایین دستی و بالا دستی، در راستای نظام بهبود مستمر، حرکت رو به جلوی خود را حفظ نموده و با ورود به پروژه های بزرگ بین المللی سهم مناسبی از بازار را کسب نماید و از این طریق بتواند موفق به برقراری تعامل مؤثر بین کلیه فرآیند های شرکت به منظور رسیدن به رشد متوازن، پایدار و ارتقای امنیت مالی و اقتصادی شرکت گردیده و در آینده نزدیک جزء یکی از پنج پیمانکار موفق در ایران در حوزه های مربوطه به شمار آید.

 شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.

اطلاعات تماس با پترو فرا ساحل نیام کیش

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک 48، طبقه دوم

تلفن های تماس : 26202319

مشاوره  : 2873555

ایمیل : info@iponco.com 

شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.