کارفرمایان

  1. شرکت نفت فلات قاره ایران (IOOC)
  2. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (NISOC)
  3. شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
  4. شرکت ملی حفاری ایران (NIDC)
  5. شرکت نفت مناطق مرکزی (ICOFC)
  6. شرکت مهندسی و توسعه نفت (PEDEC)
  7. شرکت نفت و گاز اروندان
       

اطلاعات تماس با پترو فرا ساحل نیام کیش

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک 48، طبقه دوم

تلفن های تماس : 26202319

مشاوره  : 2873555

ایمیل : info@iponco.com 

شرکت بین المللی پترو فراساحل نیام کیش به منظور دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده خود و مطرح شدن به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور، به وسیله بهره گیری از رویکرد سیستمی مناسب، بهبود مستمر و همچنین بهره مندی از توانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک، درصدد کسب رضایت کارفرمایان داخلی و بین المللی و سایر ذینفعان برخواهد آمد.